0772.640.640
truong long

Đèn tuýp T5 nhựa M2

Đèn tuýp T5 nhựa M2 - 18W

Đèn tuýp T5 nhựa M2 - 18W

Mã sản phẩm T518-Mv2.0
Đèn tuýp T5 nhựa M2 - 18W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn tuýp T5 nhựa M2 - 9W

Đèn tuýp T5 nhựa M2 - 9W

Mã sản phẩm T509-Mv2.0
Đèn tuýp T5 nhựa M2 - 9W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...