0772.640.640
truong long

Đèn Ray

Đèn ray M1 - 12W

Đèn ray M1 - 12W

Mã sản phẩm R12-V1
Đèn ray M1 - 12W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 ...
Đèn ray M1 - 18W

Đèn ray M1 - 18W

Mã sản phẩm R18-V1
Đèn ray M1 - 18W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 ...
Đèn ray M1 - 21W

Đèn ray M1 - 21W

Mã sản phẩm R21-V1
Đèn ray M1 - 21W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 ...