0772.640.640
truong long

Đèn pha R2

Đèn pha R2 - 100W

Đèn pha R2 - 100W

Mã sản phẩm PH100-Rv2.0
Đèn pha R2 - 100W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 ...
Đèn pha R2 - 150W

Đèn pha R2 - 150W

Mã sản phẩm PH150-Rv2.0
Đèn pha R2 - 150W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 ...
Đèn pha R2 - 200W

Đèn pha R2 - 200W

Mã sản phẩm PH200-Rv2.0
Đèn pha R2 - 200W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 ...