0772.640.640
truong long

Đèn ốp nổi tròn M1

Đèn ốp nổi tròn M1 - 12W

Đèn ốp nổi tròn M1 - 12W

Mã sản phẩm ON12-V1
Đèn ốp nổi tròn M1 - 12W​ Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn ốp nổi tròn M1 - 15W

Đèn ốp nổi tròn M1 - 15W

Mã sản phẩm ON15-V1
Đèn ốp nổi tròn M1 - 15W​ Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn ốp nổi tròn M1 - 18W

Đèn ốp nổi tròn M1 - 18W

Mã sản phẩm ON18-V1
Đèn ốp nổi tròn M1 - 18W​ Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn ốp nổi tròn M1 - 7W

Đèn ốp nổi tròn M1 - 7W

Mã sản phẩm ON7-V1
Đèn ốp nổi tròn M1 - 7W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn ốp nổi tròn M1 - 9W

Đèn ốp nổi tròn M1 - 9W

Mã sản phẩm ON9-V1
Đèn ốp nổi tròn M1 - 9W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...