0772.640.640
truong long

Đèn âm trần mỏng M1

Đèn âm trần mỏng M1 - 12W

Đèn âm trần mỏng M1 - 12W

Mã sản phẩm ATM12-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 12W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng M1 - 15W

Đèn âm trần mỏng M1 - 15W

Mã sản phẩm ATM15-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 15W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng M1 - 18W

Đèn âm trần mỏng M1 - 18W

Mã sản phẩm ATM18-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 18W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng M1 - 6W

Đèn âm trần mỏng M1 - 6W

Mã sản phẩm ATM6-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 6W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng M1 - 9W

Đèn âm trần mỏng M1 - 9W

Mã sản phẩm ATM9-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 9W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...