0772.640.640
truong long

Đèn âm trần 3 màu M2

Đèn âm trần 3 màu M2 - 5W

Đèn âm trần 3 màu M2 - 5W

Mã sản phẩm AT5-3M-Mv2.0
Đèn âm trần 3 màu M2 - 5W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn ...
Đèn âm trần 3 màu M2 - 7W

Đèn âm trần 3 màu M2 - 7W

Mã sản phẩm AT7-3M-Mv2.0
Đèn âm trần 3 màu M2 - 7W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn ...
Đèn âm trần 3 màu M2 - 9W

Đèn âm trần 3 màu M2 - 9W

Mã sản phẩm AT9-3M-Mv2.0
Đèn âm trần 3 màu M2 - 9W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn ...