0772.640.640
truong long

Bóng tuýp T8 nhôm nhựa P2

Bóng tuýp T8 nhôm nhựa P2 - 14W

Bóng tuýp T8 nhôm nhựa P2 - 14W

Mã sản phẩm T814-Pv2.0
Bóng tuýp T8 nhôm nhựa P2 - 14W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn ...
Bóng tuýp T8 nhôm nhựa P2 - 7W

Bóng tuýp T8 nhôm nhựa P2 - 7W

Mã sản phẩm T809-Pv2.0
Đèn âm trần mỏng vuông M2 - 5W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn ...