0772.640.640
truong long

Bóng Tuýp T8 Nano M2

Bóng tuýp T8 Nano M2 - 18W

Bóng tuýp T8 Nano M2 - 18W

Mã sản phẩm T818-Mv2.0
Bóng tuýp T8 Nano M2 - 18W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 120 lm/W Chỉ ...
Bóng tuýp T8 Nano M2 9W

Bóng tuýp T8 Nano M2 9W

Mã sản phẩm T809-Mv2.0
Bóng tuýp T8 Nano M2 - 9W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 120 lm/W Chỉ ...