0772.640.640
truong long

Bóng tuýp T8 nano E2

Đèn bóng tuýp T8 NANO E2 - 18W

Đèn bóng tuýp T8 NANO E2 - 18W

Mã sản phẩm T818-Ev2.0
Đèn bóng tuýp T8 NANO E2 - 18W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 120 ...
Đèn bóng tuýp T8 NANO E2 - 9W

Đèn bóng tuýp T8 NANO E2 - 9W

Mã sản phẩm T809-Ev2.0
Đèn bóng tuýp T8 NANO E2 - 9W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 120 ...