0772.640.640
truong long

Bóng trụ nhôm P2

Đèn bóng trụ nhôm P2 - 16W

Đèn bóng trụ nhôm P2 - 16W

Mã sản phẩm TR16-Pv2.0
Đèn bóng trụ nhôm P2 - 16W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 115 lm/W Chỉ ...
Đèn bóng trụ nhôm P2 - 24W

Đèn bóng trụ nhôm P2 - 24W

Mã sản phẩm TR24-Pv2.0
Đèn bóng trụ nhôm P2 - 24W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 115 lm/W Chỉ ...
Đèn bóng trụ nhôm P2 - 32W

Đèn bóng trụ nhôm P2 - 32W

Mã sản phẩm TR32-Pv2.0
Đèn bóng trụ nhôm P2 - 32W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 115 lm/W Chỉ ...
Đèn bóng trụ nhôm P2 - 40W

Đèn bóng trụ nhôm P2 - 40W

Mã sản phẩm TR40-Pv2.0
Đèn bóng trụ nhôm P2 - 40W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 115 lm/W Chỉ ...