0772.640.640
truong long

Bóng trụ nhựa M2

Bóng trụ nhựa M2 - 32W

Bóng trụ nhựa M2 - 32W

Mã sản phẩm TR32-Mv2.0
Bóng trụ nhựa M2 - 32W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 115 lm/W Chỉ số ...
Bóng trụ nhựa M2 - 24W

Bóng trụ nhựa M2 - 24W

Mã sản phẩm TR24-Mv2.0
Bóng trụ nhựa M2 - 24W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 115 lm/W Chỉ số ...
Bóng trụ nhựa M2 - 16W

Bóng trụ nhựa M2 - 16W

Mã sản phẩm TR16-Mv2.0
Bóng trụ nhựa M2 - 16W Sử dụng mắt LED BRIDGELUX (US) cho hiệu suất sáng cao lên tới 115 lm/W Chỉ số ...