0772.640.640
truong long

Bóng tròn M2

Bóng tròn M2 - 9W

Bóng tròn M2 - 9W

Mã sản phẩm BT9-Mv2.0
Bóng tròn M2 - 9W Hiệu suất phát sáng cao, lên tới 90 lm/W Chỉ số hoàn màu cao (CRI > 80), trung ...
Bóng tròn M2 - 7W

Bóng tròn M2 - 7W

Mã sản phẩm BT7-Mv2.0
Bóng tròn M2 - 7W Hiệu suất phát sáng cao, lên tới 90 lm/W Chỉ số hoàn màu cao (CRI > 80), trung ...
Bóng tròn M2 - 5W

Bóng tròn M2 - 5W

Mã sản phẩm BT5-Mv2.0
Bóng tròn M2 - 5W Hiệu suất phát sáng cao, lên tới 90 lm/W Chỉ số hoàn màu cao (CRI > 80), trung ...