0772.640.640
truong long

Bóng tròn M1

ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 5W

ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 5W

Mã sản phẩm BT5-V1
ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 5W Hiệu suất phát sáng cao, lên tới 90 lm/W Chỉ số hoàn màu cao (CRI > 80), ...
ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 7W

ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 7W

Mã sản phẩm BT7-V1
ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 7W Hiệu suất phát sáng cao, lên tới 90 lm/W Chỉ số hoàn màu cao (CRI > 80), ...
ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 9W

ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 9W

Mã sản phẩm BT9-V1
ĐÈN BÓNG TRÒN M1 - 9W Hiệu suất phát sáng cao, lên tới 90 lm/W Chỉ số hoàn màu cao (CRI > 80), ...