0772.640.640
truong long

Bóng bắp ngô M1

ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 11W

ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 11W

Mã sản phẩm BBN11-V1
ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 11W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 5W

ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 5W

Mã sản phẩm BBN5-V1
ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 5W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 7W

ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 7W

Mã sản phẩm BBN7-V1
ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 7W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 9W

ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 9W

Mã sản phẩm BBN9-V1
ĐÈN BÓNG BẮP NGÔ M1 - 9W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...