0772.640.640
truong long

Bán Nguyệt

Đèn bán nguyệt M2 - 36W

Đèn bán nguyệt M2 - 36W

Mã sản phẩm BN36-Mv2.0
Đèn bán nguyệt M2 - 36W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới ...
Đèn bán nguyệt M2 - 24W

Đèn bán nguyệt M2 - 24W

Mã sản phẩm BN24-Mv2.0
Đèn bán nguyệt M2 - 24W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới ...
Đèn bán nguyệt M2 - 18W

Đèn bán nguyệt M2 - 18W

Mã sản phẩm BN18-Mv2.0
Đèn bán nguyệt M2 - 18W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới ...