0772.640.640
truong long

Máng âm trần M2 công suất 2 x 9W

Mã sản phẩm MAT0306-Mv2.0
Công suất: 2 x 9W
Kích thước: D300 x H600
hotline: 0772.640.640

Sản phẩm khác

Máng âm trần M2  công suất 3 x 18W

Máng âm trần M2 công suất 3 x 18W

Mã sản phẩm MAT0612-Mv2.0
Máng âm trần M2 công suất 3 x 9W

Máng âm trần M2 công suất 3 x 9W

Mã sản phẩm MAT0606-Mv2.0
Đèn âm trần mỏng M1 - 18W

Đèn âm trần mỏng M1 - 18W

Mã sản phẩm ATM18-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 15W

Đèn âm trần mỏng M1 - 15W

Mã sản phẩm ATM15-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 12W

Đèn âm trần mỏng M1 - 12W

Mã sản phẩm ATM12-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 9W

Đèn âm trần mỏng M1 - 9W

Mã sản phẩm ATM9-V1
Đèn âm trần mỏng M1 - 6W

Đèn âm trần mỏng M1 - 6W

Mã sản phẩm ATM6-V1
Đèn âm trần 3 màu M2 - 9W

Đèn âm trần 3 màu M2 - 9W

Mã sản phẩm AT9-3M-Mv2.0
Đèn âm trần 3 màu M2 - 7W

Đèn âm trần 3 màu M2 - 7W

Mã sản phẩm AT7-3M-Mv2.0
Đèn âm trần 3 màu M2 - 5W

Đèn âm trần 3 màu M2 - 5W

Mã sản phẩm AT5-3M-Mv2.0