0772.640.640
truong long

Đèn âm trần mỏng P2

Đèn âm trần mỏng P2 - 12W

Đèn âm trần mỏng P2 - 12W

Mã sản phẩm ATM12-Pv2.0
Đèn âm trần mỏng P2 - 12W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng P2 - 15W

Đèn âm trần mỏng P2 - 15W

Mã sản phẩm ATM15-Pv2.0
Đèn âm trần mỏng P2 - 15W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng P2 - 18W

Đèn âm trần mỏng P2 - 18W

Mã sản phẩm ATM18-Pv2.0
Đèn âm trần mỏng P2 - 18W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng P2 - 24W

Đèn âm trần mỏng P2 - 24W

Mã sản phẩm ATM24-Pv2.0
Đèn âm trần mỏng P2 - 24W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng P2 - 5W

Đèn âm trần mỏng P2 - 5W

Mã sản phẩm ATM5-Pv2.0
Đèn âm trần mỏng P2 - 5W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng P2 - 7W

Đèn âm trần mỏng P2 - 7W

Mã sản phẩm ATM7-Pv2.0
Đèn âm trần mỏng P2 - 7W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn âm trần mỏng P2 - 9W

Đèn âm trần mỏng P2 - 9W

Mã sản phẩm ATM9-Pv2.0
Đèn âm trần mỏng P2 - 9W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...